Förlag

Cover_Hesirê Grania_kirmancki Cover_kurmandjîCover_Granias tårar_Sv_Sida_1

Ny barnbok om flykt och tvångsmigration

 

Granias tårar

Författare: Elizabeth A Nolan

Illustrationer: Saar Keunen

Apec Förlag

Om boken

Granias tårar är en sagoberättelse om mänskliga rättigheter inspirerad av den uråldriga kurdiska myten De 500 jungfruarna. Eftersom berättelsen belyser två angelägna ämnen – tvångsmigration och jämlikhet – är den en viktig humanitär kulturgärning i dagens flyktingkatastrof.

Den kurdiska författaren och språkvetaren Mehemed Malmîsanij beskriver Granias tårar som ”en unik och vacker kurdisk saga som hjälper oss att bevara vårt kulturarv”.

Boken ges ut på två kurdiska dialekter, kurmandji och kirmancki, samt på svenska.

http://apecpublishing.com

Lämna ett svar