Tips & råd

Illustrator
Säkert sätt att skicka bilder och logotyper:
1) Gör om alla teckensnitt till kurvor. (Markera allt och välj ”Create outlines”  
/”Skapa kurvor” i ”Type”/ ”Typsnitt”- menyn.)   
2) Skapa all grafik inklusive bilder i CMYK  eller konvertera allt till CMYK (Filters Colors- Convert to CMYK)

PhotoShop
1) Spara som PhotoShop EPS. Välj ”JPEG Maximal Kvalitet” istället för ”Binär kodning”.
Du kan även spara bilderna som TIFF, men EPS-filer med  JPEG-kodning blir små och
hanterliga (5-20 ggr mindre än TIFF) och ser minst lika bra ut!
2) FÄRGLÄGE
+ Har du bara en bild som ska skrivas ut:  säg till oss hur bilden är sparad,
som RGB eller CMYK.
+ Har du flera bilder monterade i en layout, konvertera alla till CMYK.

INDESIGN CS
Bifoga alla typsnitt och alla bilder,
1) FÄRGLÄGE1 Se till att alla bilder är i CMYK-läge. Blandar du RGB och
CMYK blir nog inte utskriften som du har tänkt dig.

Detta underlättar, snabbar upp leveransen och minskar risken för fel.

Allmänna villkor…

Leveranstid
Leveranstider enligt överenskommelse. Kortare tider efter överenskommelse med pristillägg.

Färgmatchning
Om färgprov  ej bifogats gäller vår uppfattning
och ev. reproduktion debiteras kunden.

Original och copyright
Vi ansvarar ej för skador/förlust av inlämnat material. Kunden ansvarar helt för copyrighten på materialet samt den tryckta produkten. Vi ansvarar ej för icke uthämtat material efter 2 mån.

Reklamation
Vid felaktiga utskrifter eller andra problem skall kunden kontakta Apec-Tryck & Förlag AB omedelbart. Reklamerat material måste vara oss tillhanda inom 8 dagar från leveransdatum. Rekommenderade brev & postförskott utlöses ej.

Betalningsvillkor
Inom 20 dagar om ej annat är överenskommet.
Dröjsmålsränta debiteras f r o m första förfallodagen.
Vi förbehåller oss rätten att fritt ändra betalningsvillkoren om kundens nuvarande/tidigare ekonomiska ställning motiverar detta.

Skatter
Reklamskatt: vi förbehåller oss rätten att debitera av myndighet i efterhand påförd reklamskatt + moms. Moms tillkommer på samtliga priser.

Comments are closed.